Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Status Opis wskaźnika Zastępczy
Statystyki opublikowane 3.1.1 Współczynnik umieralności matek
Statystyki opublikowane 3.1.2 Odsetek urodzeń żywych z pomocą fachową
Statystyki opublikowane 3.2.1 Współczynnik umieralności dzieci w wieku 0-4 lata
Statystyki opublikowane 3.2.2 Współczynnik zgonów noworodków, tj. dzieci w wieku 0-27 dni
Statystyki opublikowane 3.3.1 Liczba nowych zakażeń wirusem HIV
Statystyki opublikowane 3.3.2 Liczba nowych zachorowań na gruźlicę na 100 tys. ludności
Statystyki opublikowane 3.3.3 Liczba zachorowań na malarię
Statystyki opublikowane 3.3.4 Liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu B na 100 tys. ludności
Statystyki opublikowane 3.3.5 Liczba zachorowań na wybrane choroby tropikalne
Statystyki opublikowane 3.4.1 Zgony z powodu chorób układu krążenia, cukrzycy, nowotworów złośliwych i przewlekłej choroby dróg oddechowych na 100 tys. ludności
Statystyki opublikowane 3.4.2 Współczynnik zgonów w wyniku samobójstw na 100 tys. ludności
Analiza źródeł 3.5.1 Zakres interwencji (farmakologicznych, psychospołecznych i rehabilitacji oraz usług zaradczych) w leczeniu zaburzeń związanych ze stosowaniem substancji psychoaktywnych
Statystyki opublikowane 3.5.2 Spożycie alkoholu na 1 mieszkańca
Statystyki opublikowane 3.6.1 Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na 100 tys. ludności
Statystyki opublikowane 3.7.1 Odsetek kobiet w wieku rozrodczym (15-49 lat), które mają zaspokojone potrzeby w zakresie planowania rodziny stosując nowoczesne metody
Statystyki opublikowane 3.7.2 Współczynnik urodzeń wśród młodych kobiet
Statystyki opublikowane 3.8.1 Wskaźnik pokrycia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
Statystyki opublikowane 3.8.2 Odsetek ludności z dużymi wydatkami gospodarstw domowych na zdrowie (jako udział w całkowitych wydatkach gospodarstw domowych lub dochodach)
Statystyki opublikowane 3.9.1 Współczynnik umieralności z powodu zanieczyszczeń pochodzących z powietrza atmosferycznego i gospodarstw domowych (na 100 tys. ludności)
Analiza źródeł 3.9.2 Współczynnik umieralności z powodu niebezpiecznej wody, urządzeń sanitarnych i braku higieny (narażenie na niebezpieczne usługi WASH)
Statystyki opublikowane 3.9.3 Zgony z powodu przypadkowych zatruć na 100 tys. ludności
Statystyki opublikowane 3.a.1 Codzienne palenie tytoniu wśród osób wieku 15 lat i więcej
Statystyki opublikowane 3.b.1 Odsetek ludności objętej docelowo wszystkimi szczepieniami przewidzianymi w krajowym programie szczepień
Statystyki opublikowane 3.b.2 Łączna oficjalna pomoc rozwojowa netto dla badań medycznych i podstawowych sektorów ochrony zdrowia
Analiza źródeł 3.b.3 Odsetek placówek opieki zdrowotnej, które dysponują zestawem podstawowych leków, dostępnych na zasadach zrównoważonych
Statystyki opublikowane 3.c.1 Liczba lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych na 10 tys. ludności
Statystyki opublikowane 3.d.1 Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne
Analiza źródeł 3.d.2 Zmniejszenie odsetka zakażeń krwi spowodowanych organizmami odpornymi na środki drobnoustrojobójcze