Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Status Opis wskaźnika Zastępczy
Statystyki oficjalne 3.1.1 Współczynnik umieralności matek
Statystyki oficjalne 3.1.2 Odsetek urodzeń żywych z pomocą fachową
Statystyki oficjalne 3.2.1 Współczynnik umieralności dzieci w wieku 0-4 lata
Statystyki oficjalne 3.2.2 Współczynnik zgonów noworodków, tj. dzieci w wieku 0-27 dni
Statystyki oficjalne 3.3.1 Liczba nowych zakażeń wirusem HIV
Statystyki oficjalne 3.3.2 Liczba nowych zachorowań na gruźlicę na 100 tys. ludności
Statystyki oficjalne 3.3.3 Liczba zachorowań na malarię
Statystyki oficjalne 3.3.4 Liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu B na 100 tys. ludności
Statystyki oficjalne 3.3.5 Liczba zachorowań na wybrane choroby tropikalne
Statystyki oficjalne 3.4.1 Zgony z powodu chorób układu krążenia, cukrzycy, nowotworów złośliwych i przewlekłej choroby dróg oddechowych na 100 tys. ludności
Statystyki oficjalne 3.4.2 Współczynnik zgonów w wyniku samobójstw na 100 tys. ludności
Analiza źródeł 3.5.1 Zakres interwencji (farmakologicznych, psychospołecznych i rehabilitacji oraz usług zaradczych) w leczeniu zaburzeń związanych ze stosowaniem substancji psychoaktywnych
Statystyki oficjalne 3.5.2 Spożycie alkoholu na 1 mieszkańca
Statystyki oficjalne 3.6.1 Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na 100 tys. ludności
Statystyki oficjalne 3.7.1 Odsetek kobiet w wieku rozrodczym (15-49 lat), które mają zaspokojone potrzeby w zakresie planowania rodziny stosując nowoczesne metody
Statystyki oficjalne 3.7.2 Współczynnik urodzeń wśród młodych kobiet
Statystyki oficjalne 3.8.1 Wskaźnik pokrycia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
Statystyki oficjalne 3.8.2 Odsetek ludności z dużymi wydatkami gospodarstw domowych na zdrowie (jako udział w całkowitych wydatkach gospodarstw domowych lub dochodach)
Statystyki oficjalne 3.9.1 Współczynnik umieralności z powodu zanieczyszczeń pochodzących z powietrza atmosferycznego i gospodarstw domowych (na 100 tys. ludności)
Analiza źródeł 3.9.2 Współczynnik umieralności z powodu niebezpiecznej wody, urządzeń sanitarnych i braku higieny (narażenie na niebezpieczne usługi WASH)
Statystyki oficjalne 3.9.3 Zgony z powodu przypadkowych zatruć na 100 tys. ludności
Statystyki oficjalne 3.a.1 Codzienne palenie tytoniu wśród osób wieku 15 lat i więcej
Statystyki oficjalne 3.b.1 Odsetek ludności objętej docelowo wszystkimi szczepieniami przewidzianymi w krajowym programie szczepień
Statystyki oficjalne 3.b.2 Łączna oficjalna pomoc rozwojowa netto dla badań medycznych i podstawowych sektorów ochrony zdrowia
Analiza źródeł 3.b.3 Odsetek placówek opieki zdrowotnej, które dysponują zestawem podstawowych leków, dostępnych na zasadach zrównoważonych
Statystyki oficjalne 3.c.1 Liczba lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych na 10 tys. ludności
Statystyki oficjalne 3.d.1 Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne
Analiza źródeł 3.d.2 Zmniejszenie odsetka zakażeń krwi spowodowanych organizmami odpornymi na środki drobnoustrojobójcze