Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Wskaźnik 3.6.1 - Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na 100 tys. ludności

Jednostka prezentacji: osoby
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny / Komenda Główna Policji