Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Wskaźnik 3.b.3 - Odsetek placówek opieki zdrowotnej, które dysponują zestawem podstawowych leków, dostępnych na zasadach zrównoważonych

W przyszłości pojawi się tu tabela