Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Wskaźnik 3.5.2 - Spożycie alkoholu na 1 mieszkańca

Jednostka prezentacji: litry
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny