Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Wskaźnik 3.9.2 - Współczynnik umieralności z powodu niebezpiecznej wody, urządzeń sanitarnych i braku higieny (narażenie na niebezpieczne usługi WASH)

W przyszłości pojawi się tu tabela