Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Wskaźnik 3.4.1 - Zgony z powodu chorób układu krążenia, cukrzycy, nowotworów złośliwych i przewlekłej choroby dróg oddechowych na 100 tys. ludności

.
Jednostka prezentacji: osoby
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny