Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Wskaźnik 3.2.2 - Współczynnik zgonów noworodków, tj. dzieci w wieku 0-27 dni

Jednostka prezentacji: osoby
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny