Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Wskaźnik 3.9.3 - Zgony z powodu przypadkowych zatruć na 100 tys. ludności

Jednostka prezentacji: osoby
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny