Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Wskaźnik 3.d.1 - Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne

Jednostka prezentacji: punkty
Źródło danych: Światowa Organizacja Zdrowia