Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Wskaźnik 3.c.1 - Liczba lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych na 10 tys. ludności

.
Jednostka prezentacji: osoby
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny