Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Wskaźnik 3.1.1 - Współczynnik umieralności matek

Jednostka prezentacji: osoby
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny