Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Wskaźnik 3.a.1 - Codzienne palenie tytoniu wśród osób wieku 15 lat i więcej

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny