Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Wskaźnik 3.3.5 - Liczba zachorowań na wybrane choroby tropikalne

Jednostka prezentacji: osoby
Źródło danych: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny