Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Wskaźnik 3.7.2 - Współczynnik urodzeń wśród młodych kobiet

.
Jednostka prezentacji: osoby
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny