Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Wskaźnik 3.9.1 - Współczynnik umieralności z powodu zanieczyszczeń pochodzących z powietrza atmosferycznego i gospodarstw domowych

W przyszłości pojawi się tu tabela