Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Wskaźnik 3.b.2 - Łączna oficjalna pomoc rozwojowa netto dla badań medycznych i podstawowych sektorów ochrony zdrowia

Jednostka prezentacji: mln USD (ceny bieżące)
Źródło danych: Ministerstwo Spraw Zagranicznych