Stan raportowania wskaźników globalnych

Ogólny stan raportowania Liczba wskaźników: 250

79 Analiza źródeł
32%
4 Statystyki w przygotowaniu
2%
167 Statystyki opublikowane
67%
Analiza źródeł 32%
Statystyki w przygotowaniu 2%
Statystyki opublikowane 67%
Koniec z ubóstwem Koniec z ubóstwem

Koniec z ubóstwem Liczba wskaźników: 14

3 Analiza źródeł
21%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
11 Statystyki opublikowane
79%
Analiza źródeł 21%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Statystyki opublikowane 79%
Zero głodu Zero głodu

Zero głodu Liczba wskaźników: 14

7 Analiza źródeł
50%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
7 Statystyki opublikowane
50%
Analiza źródeł 50%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Statystyki opublikowane 50%
Dobre zdrowie i jakość życia Dobre zdrowie i jakość życia

Dobre zdrowie i jakość życia Liczba wskaźników: 28

4 Analiza źródeł
14%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
24 Statystyki opublikowane
86%
Analiza źródeł 14%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Statystyki opublikowane 86%
Dobra jakość edukacji Dobra jakość edukacji

Dobra jakość edukacji Liczba wskaźników: 12

1 Analiza źródeł
8%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
11 Statystyki opublikowane
92%
Analiza źródeł 8%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Statystyki opublikowane 92%
Równość płci Równość płci

Równość płci Liczba wskaźników: 15

7 Analiza źródeł
47%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
8 Statystyki opublikowane
53%
Analiza źródeł 47%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Statystyki opublikowane 53%
Czysta woda i warunki sanitarne Czysta woda i warunki sanitarne

Czysta woda i warunki sanitarne Liczba wskaźników: 11

1 Analiza źródeł
9%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
10 Statystyki opublikowane
91%
Analiza źródeł 9%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Statystyki opublikowane 91%
Czysta i dostępna energia Czysta i dostępna energia

Czysta i dostępna energia Liczba wskaźników: 6

2 Analiza źródeł
33%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
4 Statystyki opublikowane
67%
Analiza źródeł 33%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Statystyki opublikowane 67%
Wzrost gospodarczy i godna praca Wzrost gospodarczy i godna praca

Wzrost gospodarczy i godna praca Liczba wskaźników: 17

3 Analiza źródeł
18%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
14 Statystyki opublikowane
82%
Analiza źródeł 18%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Statystyki opublikowane 82%
Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura

Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura Liczba wskaźników: 12

0 Analiza źródeł
0%
1 Statystyki w przygotowaniu
8%
11 Statystyki opublikowane
92%
Analiza źródeł 0%
Statystyki w przygotowaniu 8%
Statystyki opublikowane 92%
Mniej nierówności Mniej nierówności

Mniej nierówności Liczba wskaźników: 14

7 Analiza źródeł
50%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
7 Statystyki opublikowane
50%
Analiza źródeł 50%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Statystyki opublikowane 50%
Zrównoważone miasta i społeczności Zrównoważone miasta i społeczności

Zrównoważone miasta i społeczności Liczba wskaźników: 14

4 Analiza źródeł
29%
3 Statystyki w przygotowaniu
21%
7 Statystyki opublikowane
50%
Analiza źródeł 29%
Statystyki w przygotowaniu 21%
Statystyki opublikowane 50%
Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja Liczba wskaźników: 13

5 Analiza źródeł
38%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
8 Statystyki opublikowane
62%
Analiza źródeł 38%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Statystyki opublikowane 62%
Działania w dziedzinie klimatu Działania w dziedzinie klimatu

Działania w dziedzinie klimatu Liczba wskaźników: 8

1 Analiza źródeł
13%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
7 Statystyki opublikowane
88%
Analiza źródeł 13%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Statystyki opublikowane 88%
Życie pod wodą Życie pod wodą

Życie pod wodą Liczba wskaźników: 10

8 Analiza źródeł
80%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
2 Statystyki opublikowane
20%
Analiza źródeł 80%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Statystyki opublikowane 20%
Życie na lądzie Życie na lądzie

Życie na lądzie Liczba wskaźników: 14

4 Analiza źródeł
29%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
10 Statystyki opublikowane
71%
Analiza źródeł 29%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Statystyki opublikowane 71%
Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje Liczba wskaźników: 24

14 Analiza źródeł
58%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
10 Statystyki opublikowane
42%
Analiza źródeł 58%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Statystyki opublikowane 42%
Partnerstwa na rzecz celów Partnerstwa na rzecz celów

Partnerstwa na rzecz celów Liczba wskaźników: 24

8 Analiza źródeł
33%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
16 Statystyki opublikowane
67%
Analiza źródeł 33%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Statystyki opublikowane 67%