Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Wskaźnik 3.7.1 - Odsetek kobiet w wieku rozrodczym (15-49 lat), które mają zaspokojone potrzeby w zakresie planowania rodziny stosując nowoczesne metody

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny