Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Wskaźnik 3.5.1 - Zakres interwencji (farmakologicznych, psychospołecznych i rehabilitacji oraz usług zaradczych) w leczeniu zaburzeń związanych ze stosowaniem substancji psychoaktywnych

W przyszłości pojawi się tu tabela