Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Wskaźnik 3.b.1 - Odsetek ludności objętej docelowo wszystkimi szczepieniami przewidzianymi w krajowym programie szczepień

W przyszłości pojawi się tu tabela