Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Wskaźnik 3.1.2 - Odsetek urodzeń żywych z pomocą fachową

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny