Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Wskaźnik 3.2.1 - Współczynnik umieralności dzieci w wieku 0-4 lata

Jednostka prezentacji: osoby
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny