Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Status Opis wskaźnika
Statystyki opublikowane 3.1.a Oczekiwane trwanie życia w zdrowiu mężczyzn
Statystyki opublikowane 3.1.b Oczekiwane trwanie życia w zdrowiu kobiet
Statystyki opublikowane 3.1.c Liczba zgonów w wyniku chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
Statystyki opublikowane 3.1.d Liczba zgonów w wyniku nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
Statystyki opublikowane 3.1.e Liczba zgonów w wyniku cukrzycy na 100 tys. ludności
Statystyki opublikowane 3.1.f Liczba zgonów w wyniku przewlekłej choroby dróg oddechowych na 100 tys. ludności
Statystyki opublikowane 3.2.a Liczba lekarzy na 10 tys. ludności
Statystyki opublikowane 3.2.b Liczba pielęgniarek i położnych na 10 tys. ludności
Statystyki opublikowane 3.3.a Odsetek osób w wieku 16 lat i więcej, które zgłosiły, że ich potrzeby w zakresie usług opieki zdrowotnej nie zostały zaspokojone
Statystyki opublikowane 3.3.b Odsetek osób, które kiedykolwiek zaszczepiły się przeciw WZW typu B
Statystyki opublikowane 3.3.c Odsetek osób, które kiedykolwiek zaszczepiły się przeciw grypie
Statystyki opublikowane 3.4.a Odsetek kobiet w wieku 15 lat i więcej, którym kiedykolwiek wykonano badanie mammograficzne
Statystyki opublikowane 3.4.b Odsetek kobiet w wieku 15 lat i więcej, którym kiedykolwiek wykonano badanie cytologiczne
Statystyki opublikowane 3.4.c Odsetek mężczyzn w wieku 40 lat i więcej, którym kiedykolwiek wykonano lekarskie badanie prostaty
Statystyki opublikowane 3.4.d Odsetek noworodków objętych badaniami przesiewowymi w kierunku rzadkich wad metabolizmu
Statystyki opublikowane 3.4.e Liczba badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego na 10 tys. ludności
Statystyki opublikowane 3.5.a Wydatki bieżące publiczne na ochronę zdrowia, jako % PKB
Statystyki opublikowane 3.6.a Odsetek podmiotów leczniczych posiadających rozwiązania informatyczne umożliwiające prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej
Statystyki opublikowane 3.7.a Krajowy wskaźnik średniego narażenia na pył PM2,5