Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Priorytet dla Polski - Zmniejszenie zapadalności na choroby cywilizacyjne i umieralności z ich powodu

Wskaźnik 3.1.d - Liczba zgonów w wyniku nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności

.
Jednostka prezentacji: osoby
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny