Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Priorytet dla Polski - Zwiększenie wykrywalności chorób we wczesnych stadiach rozwojowych oraz zwiększenie dostępu do nowoczesnych terapii

Wskaźnik 3.3.d - Odsetek noworodków objętych badaniami przesiewowymi w kierunku rzadkich wad metabolizmu

Jednostka prezentacji: procent
Źródło danych: Ministerstwo Zdrowia