Stan raportowania wskaźników krajowych

Ogólny stan raportowania Liczba wskaźników: 126

0 Analiza źródeł
0%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
126 Statystyki opublikowane
100%
Analiza źródeł 0%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Statystyki opublikowane 100%
No poverty Koniec z ubóstwem

Koniec z ubóstwem Liczba wskaźników: 6

0 Analiza źródeł
0%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
6 Statystyki opublikowane
100%
Analiza źródeł 0%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Statystyki opublikowane 100%
Zero hunger Zero głodu

Zero głodu Liczba wskaźników: 12

0 Analiza źródeł
0%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
12 Statystyki opublikowane
100%
Analiza źródeł 0%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Statystyki opublikowane 100%
Good health and well-being Dobre zdrowie i jakość życia

Dobre zdrowie i jakość życia Liczba wskaźników: 19

0 Analiza źródeł
0%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
19 Statystyki opublikowane
100%
Analiza źródeł 0%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Statystyki opublikowane 100%
Quality education Dobra jakość edukacji

Dobra jakość edukacji Liczba wskaźników: 13

0 Analiza źródeł
0%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
13 Statystyki opublikowane
100%
Analiza źródeł 0%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Statystyki opublikowane 100%
Gender equality Równość płci

Równość płci Liczba wskaźników: 5

0 Analiza źródeł
0%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
5 Statystyki opublikowane
100%
Analiza źródeł 0%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Statystyki opublikowane 100%
Clean water and sanitation Czysta woda i warunki sanitarne

Czysta woda i warunki sanitarne Liczba wskaźników: 4

0 Analiza źródeł
0%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
4 Statystyki opublikowane
100%
Analiza źródeł 0%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Statystyki opublikowane 100%
Affordable and clean energy Czysta i dostępna energia

Czysta i dostępna energia Liczba wskaźników: 6

0 Analiza źródeł
0%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
6 Statystyki opublikowane
100%
Analiza źródeł 0%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Statystyki opublikowane 100%
Decent jobs and economic growth Wzrost gospodarczy i godna praca

Wzrost gospodarczy i godna praca Liczba wskaźników: 13

0 Analiza źródeł
0%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
13 Statystyki opublikowane
100%
Analiza źródeł 0%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Statystyki opublikowane 100%
Industry innovation and infrastructure Przemysł, Innowacyjność, Infrastruktura

Przemysł, Innowacyjność, Infrastruktura Liczba wskaźników: 9

0 Analiza źródeł
0%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
9 Statystyki opublikowane
100%
Analiza źródeł 0%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Statystyki opublikowane 100%
Reduced inequalities Mniej nierówności

Mniej nierówności Liczba wskaźników: 4

0 Analiza źródeł
0%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
4 Statystyki opublikowane
100%
Analiza źródeł 0%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Statystyki opublikowane 100%
Sustainable cities & communities Zrównoważone miasta i społeczności

Zrównoważone miasta i społeczności Liczba wskaźników: 8

0 Analiza źródeł
0%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
8 Statystyki opublikowane
100%
Analiza źródeł 0%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Statystyki opublikowane 100%
Responsible consumption and production Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja Liczba wskaźników: 4

0 Analiza źródeł
0%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
4 Statystyki opublikowane
100%
Analiza źródeł 0%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Statystyki opublikowane 100%
Climate action Działania w dziedzinie klimatu

Działania w dziedzinie klimatu Liczba wskaźników: 4

0 Analiza źródeł
0%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
4 Statystyki opublikowane
100%
Analiza źródeł 0%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Statystyki opublikowane 100%
Life below water Życie pod wodą

Życie pod wodą Liczba wskaźników: 3

0 Analiza źródeł
0%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
3 Statystyki opublikowane
100%
Analiza źródeł 0%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Statystyki opublikowane 100%
Life on land Życie na lądzie

Życie na lądzie Liczba wskaźników: 6

0 Analiza źródeł
0%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
6 Statystyki opublikowane
100%
Analiza źródeł 0%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Statystyki opublikowane 100%
Peace and justice - strong institutions Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje Liczba wskaźników: 7

0 Analiza źródeł
0%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
7 Statystyki opublikowane
100%
Analiza źródeł 0%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Statystyki opublikowane 100%
Partnerships for the goals Partnerstwa na rzecz celów

Partnerstwa na rzecz celów Liczba wskaźników: 3

0 Analiza źródeł
0%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
3 Statystyki opublikowane
100%
Analiza źródeł 0%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Statystyki opublikowane 100%