Stan raportowania wskaźników krajowych

Ogólny stan raportowania Liczba wskaźników: 144

0 Analiza źródeł
0%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
0 Wskaźniki eksperymentalne
0%
144 Statystyki oficjalne
100%
Analiza źródeł 0%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Wskaźniki eksperymentalne 0%
Statystyki oficjalne 100%
Koniec z ubóstwem Koniec z ubóstwem

Koniec z ubóstwem Liczba wskaźników: 4

0 Analiza źródeł
0%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
0 Wskaźniki eksperymentalne
0%
4 Statystyki oficjalne
100%
Analiza źródeł 0%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Wskaźniki eksperymentalne 0%
Statystyki oficjalne 100%
Zero głodu Zero głodu

Zero głodu Liczba wskaźników: 10

0 Analiza źródeł
0%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
0 Wskaźniki eksperymentalne
0%
10 Statystyki oficjalne
100%
Analiza źródeł 0%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Wskaźniki eksperymentalne 0%
Statystyki oficjalne 100%
Dobre zdrowie i jakość życia Dobre zdrowie i jakość życia

Dobre zdrowie i jakość życia Liczba wskaźników: 15

0 Analiza źródeł
0%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
0 Wskaźniki eksperymentalne
0%
15 Statystyki oficjalne
100%
Analiza źródeł 0%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Wskaźniki eksperymentalne 0%
Statystyki oficjalne 100%
Dobra jakość edukacji Dobra jakość edukacji

Dobra jakość edukacji Liczba wskaźników: 13

0 Analiza źródeł
0%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
0 Wskaźniki eksperymentalne
0%
13 Statystyki oficjalne
100%
Analiza źródeł 0%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Wskaźniki eksperymentalne 0%
Statystyki oficjalne 100%
Równość płci Równość płci

Równość płci Liczba wskaźników: 5

0 Analiza źródeł
0%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
0 Wskaźniki eksperymentalne
0%
5 Statystyki oficjalne
100%
Analiza źródeł 0%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Wskaźniki eksperymentalne 0%
Statystyki oficjalne 100%
Czysta woda i warunki sanitarne Czysta woda i warunki sanitarne

Czysta woda i warunki sanitarne Liczba wskaźników: 4

0 Analiza źródeł
0%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
0 Wskaźniki eksperymentalne
0%
4 Statystyki oficjalne
100%
Analiza źródeł 0%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Wskaźniki eksperymentalne 0%
Statystyki oficjalne 100%
Czysta i dostępna energia Czysta i dostępna energia

Czysta i dostępna energia Liczba wskaźników: 4

0 Analiza źródeł
0%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
0 Wskaźniki eksperymentalne
0%
4 Statystyki oficjalne
100%
Analiza źródeł 0%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Wskaźniki eksperymentalne 0%
Statystyki oficjalne 100%
Wzrost gospodarczy i godna praca Wzrost gospodarczy i godna praca

Wzrost gospodarczy i godna praca Liczba wskaźników: 10

0 Analiza źródeł
0%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
0 Wskaźniki eksperymentalne
0%
10 Statystyki oficjalne
100%
Analiza źródeł 0%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Wskaźniki eksperymentalne 0%
Statystyki oficjalne 100%
Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura

Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura Liczba wskaźników: 5

0 Analiza źródeł
0%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
0 Wskaźniki eksperymentalne
0%
5 Statystyki oficjalne
100%
Analiza źródeł 0%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Wskaźniki eksperymentalne 0%
Statystyki oficjalne 100%
Mniej nierówności Mniej nierówności

Mniej nierówności Liczba wskaźników: 5

0 Analiza źródeł
0%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
0 Wskaźniki eksperymentalne
0%
5 Statystyki oficjalne
100%
Analiza źródeł 0%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Wskaźniki eksperymentalne 0%
Statystyki oficjalne 100%
Zrównoważone miasta i społeczności Zrównoważone miasta i społeczności

Zrównoważone miasta i społeczności Liczba wskaźników: 24

0 Analiza źródeł
0%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
0 Wskaźniki eksperymentalne
0%
24 Statystyki oficjalne
100%
Analiza źródeł 0%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Wskaźniki eksperymentalne 0%
Statystyki oficjalne 100%
Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja Liczba wskaźników: 4

0 Analiza źródeł
0%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
0 Wskaźniki eksperymentalne
0%
4 Statystyki oficjalne
100%
Analiza źródeł 0%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Wskaźniki eksperymentalne 0%
Statystyki oficjalne 100%
Działania w dziedzinie klimatu Działania w dziedzinie klimatu

Działania w dziedzinie klimatu Liczba wskaźników: 15

0 Analiza źródeł
0%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
0 Wskaźniki eksperymentalne
0%
15 Statystyki oficjalne
100%
Analiza źródeł 0%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Wskaźniki eksperymentalne 0%
Statystyki oficjalne 100%
Życie pod wodą Życie pod wodą

Życie pod wodą Liczba wskaźników: 3

0 Analiza źródeł
0%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
0 Wskaźniki eksperymentalne
0%
3 Statystyki oficjalne
100%
Analiza źródeł 0%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Wskaźniki eksperymentalne 0%
Statystyki oficjalne 100%
Życie na lądzie Życie na lądzie

Życie na lądzie Liczba wskaźników: 8

0 Analiza źródeł
0%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
0 Wskaźniki eksperymentalne
0%
8 Statystyki oficjalne
100%
Analiza źródeł 0%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Wskaźniki eksperymentalne 0%
Statystyki oficjalne 100%
Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje Liczba wskaźników: 6

0 Analiza źródeł
0%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
0 Wskaźniki eksperymentalne
0%
6 Statystyki oficjalne
100%
Analiza źródeł 0%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Wskaźniki eksperymentalne 0%
Statystyki oficjalne 100%
Partnerstwa na rzecz celów Partnerstwa na rzecz celów

Partnerstwa na rzecz celów Liczba wskaźników: 9

0 Analiza źródeł
0%
0 Statystyki w przygotowaniu
0%
0 Wskaźniki eksperymentalne
0%
9 Statystyki oficjalne
100%
Analiza źródeł 0%
Statystyki w przygotowaniu 0%
Wskaźniki eksperymentalne 0%
Statystyki oficjalne 100%