Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Priorytet dla Polski - Zwiększenie wykrywalności chorób we wczesnych stadiach rozwojowych oraz zwiększenie dostępu do nowoczesnych terapii

Wskaźnik 3.3.c - Odsetek mężczyzn w wieku 40 lat i więcej, którym kiedykolwiek wykonano lekarskie badanie prostaty

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny