Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Priorytet dla Polski - Zwiększenie wykrywalności chorób we wczesnych stadiach rozwojowych

Wskaźnik 3.4.b - Odsetek kobiet w wieku 15 lat i więcej, którym kiedykolwiek wykonano badanie cytologiczne

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny