Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Priorytet dla Polski - Poprawa poziomu jakości systemu opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjenta, w tym rozwój obszaru e-zdrowie

Wskaźnik 3.4.b - Odsetek podmiotów leczniczych posiadających rozwiązania informatyczne umożliwiające prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Centrum e-Zdrowia (CeZ)