Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Priorytet dla Polski - Poprawa poziomu jakości systemu opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjenta

Wskaźnik 3.5.a - Wydatki bieżące publiczne na ochronę zdrowia, jako % PKB

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny