Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Priorytet dla Polski - Zmniejszenie zapadalności na choroby cywilizacyjne i umieralności z ich powodu

Wskaźnik 3.1.a - Oczekiwane trwanie życia w zdrowiu mężczyzn

Jednostka prezentacji: lata
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny