Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Priorytet dla Polski - Zwiększenie świadomości zdrowotnej

Wskaźnik 3.3.a - Odsetek osób w wieku 16 lat i więcej, które zgłosiły, że ich potrzeby w zakresie usług opieki zdrowotnej nie zostały zaspokojone

Jednostka prezentacji: procent
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny