Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Priorytet dla Polski - Zwiększenie świadomości zdrowotnej

Wskaźnik 3.3.b - Odsetek osób, które kiedykolwiek zaszczepiły się przeciw WZW typu B

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny