Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Priorytet dla Polski - Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju

Wskaźnik 4.2.a - Udział liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych w ogólnej liczbie uczniów posiadających orzeczenie

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Ministerstwo Edukacji i Nauki (System Informacji Oświatowej)