Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Priorytet dla Polski - Poprawa jakości systemu szkolnictwa wyższego

Wskaźnik 4.2.a - Odsetek studentów-cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach na terenie Polski

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny