Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Wskaźnik 4.c.1 - Odsetek nauczycieli (a) wychowania przedszkolnego, (b) szkół podstawowych, (c) gimnazjów i (d) szkół ponadgimnazjalnych (bez policealnych) z odpowiednim wykształceniem oraz przygotowaniem pedagogicznym, pozwalającym nauczać na danym poziomie edukacji

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Ministerstwo Edukacji Narodowej