Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Priorytet dla Polski - Rozwój odpowiedzialnej polityki migracyjnej

Wskaźnik 8.6.a - Saldo migracji zagranicznych na pobyt stały

.
Jednostka prezentacji: osoby
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny