Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Priorytet dla Polski - Odpowiednie kreowanie rynku pracy dla zapewnienia godnej pracy dla wszystkich

Wskaźnik 8.6.a - Odsetek pracowników otrzymujących wynagrodzenie miesięczne ogółem w wysokości do 50% przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny