Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Priorytet dla Polski - Poprawa innowacyjności kształcenia

Wskaźnik 4.5.b - Odsetek osób posiadających ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny