Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Priorytet dla Polski - Poprawa innowacyjności kształcenia, do której dążymy, m.in. poprzez zmiany podstaw programowych z uwzględnieniem nacisku na kompetencje uniwersalne oraz kompetencje cyfrowe, znajomość języków obcych, kreatywność, inicjatywność, przedsiębiorczość, innowacyjność, umiejętności pracy zespołowej oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Wskaźnik 4.5.b - Odsetek osób posiadających ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny