Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Priorytet dla Polski - Tworzenie warunków do większego zaangażowania osób dorosłych w podnoszenie / aktualizację kwalifikacji

Wskaźnik 4.4.a - Młodzież niekontynuująca nauki

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Eurostat