Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Priorytet dla Polski - Tworzenie warunków do szerszego zaangażowania dorosłych w uczenie się w różnych formach i miejscach oraz do uznawania efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną

Wskaźnik 4.4.a - Młodzież niekontynuująca nauki w wieku 18-24 lata

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny