Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Priorytet dla Polski - Tworzenie warunków dla rozwoju edukacji na całym obszarze kraju i wyrównywanie szans edukacyjnych

Wskaźnik 4.3.g - Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Ministerstwo Edukacji i Nauki / Główny Urząd Statystyczny