Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Priorytet dla Polski - Tworzenie warunków dla rozwoju edukacji na całym obszarze kraju i wyrównywanie szans edukacyjnych

Wskaźnik 4.3.c - Wyniki testów PISA - odsetek uczniów na najniższych poziomach osiągnięć w czytaniu i interpretacji

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju / Ministerstwo Edukacji i Nauki