Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Priorytet dla Polski - Tworzenie warunków dla rozwoju edukacji na całym obszarze kraju i wyrównywanie szans edukacyjnych

Wskaźnik 4.3.b - Wyniki testów PISA - odsetek uczniów na najwyższych poziomach osiągnięć w matematyce

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju / Ministerstwo Edukacji i Nauki