Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Priorytet dla Polski - Poprawa jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, poprawa dostosowania szkolenia i kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Wskaźnik 4.1.a - Stopa bezrobocia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe wg BAEL

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny