Cel 9 - Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura

Wskaźnik 9.5.2 - Pracownicy naukowo-badawczy (w ekwiwalentach pełnego czasu pracy) na 1 mln ludności

Jednostka prezentacji: EPC (ekwiwalent pełnego czasu pracy)
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny