Cel 9 - Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura

Wskaźnik 9.1.2 - Rozmiary transportu pasażerskiego i towarowego według rodzaju

.
Jednostka prezentacji: tys. pasażerów, tys. ton
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny