Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Wskaźnik 8.8.2 - Poziom przestrzegania prawa pracy (wolność zrzeszania się i rokowań zbiorowych) w kraju na podstawie dokumentów Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) oraz krajowego ustawodawstwa

.
Jednostka prezentacji: punkty
Źródło danych: Międzynardowa Organizacja Pracy, Uniwersytet Pensylwanii