Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Wskaźnik 8.6.1 - Osoby młode niepracujące, nieuczące się i niedokształcające się

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny