Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Wskaźnik 8.2.1 - Roczne tempo wzrostu realnego PKB na 1 pracującego

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny