Cel 5 - Równość płci

Wskaźnik 5.b.1 - Odsetek osób posiadających telefon komórkowy

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Urząd Komunikacji Elektronicznej