Cel 5 - Równość płci

Wskaźnik 5.a.1.b - Udział kobiet wśród użytkowników gospodarstw rolnych w ogólnej liczbie użytkowników gospodarstw rolnych

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny