Cel 5 - Równość płci

Wskaźnik 5.5.2 - Udział kobiet na stanowiskach kierowniczych w ogólnej liczbie pracujących na stanowiskach kierowniczych

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny