Cel 5 - Równość płci

Wskaźnik 5.5.2 - Udział kobiet w ogólnej liczbie osób zatrudnionych na stanowiskach wyższego szczebla

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny