Cel 5 - Równość płci

Wskaźnik 5.4.1 - Odsetek czasu poświęconego na niepłatną pracę w gospodarstwie domowym i pracę opiekuńczą

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny